“Omringd door ruimte en licht, kom ik tot rust in Park Bronovo.”

Ontdek Park Bronovo ↓
Ziekenhuizen in Den Haag
  1. HMC locatie Bronovo: wordt gesloten
  2. HMC locatie Antoniushove
  3. HMC locatie Westeinde
  4. Haga locatie Sportlaan: wordt gesloten
  5. Haga locatie Leyweg

Ziekenhuis Bronovo

De geschiedenis van het ziekenhuis begint in 1865, toen de ‘s-Gravenhaagsche Diakonessen-Inrichting werd gesticht. Het in de Kazernestraat gelegen ‘Opleidingshuis tot Ziekenverpleging’ kreeg de naam van Sara Katharina de Bronovo (1817-1887), zij was de eerste directrice.

Al in 1879 werd aan de Laan van Meerdervoort een nieuw, groot en modern gebouw in gebruik genomen; het Diaconessenhuis Bronovo. Ook dat werd te klein, er werd uitgeweken naar het Benoordenhout waar in 1932 een nieuw ziekenhuis Bronovo werd geopend. In 1999 werd dit vervangen door nieuwbouw.

Tot het verzorgingsgebied van het ziekenhuis behoren de stadsdelen Haagse Hout en Scheveningen en de wijken Archipel, Willemspark, Statenkwartier en Duinoord. Ook Wassenaar hoort bij dit rijtje. Samen ongeveer 300.000 bewoners.

Per 2015 is Bronovo gefuseerd met Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Op 24 januari 2019 deelde het bestuur van het HMC officieel mee dat het ziekenhuis Bronovo uiterlijk 2024 sluit en wordt gesloopt.

Het huidige Bronovo-ziekenhuis
Het huidige Bronovo-ziekenhuis

Het plan

De zorgfunctie op het terrein van HMC Bronovo blijft behouden. Als onderdeel van de ontwikkeling Park Bronovo komt hier een poliklinisch zorgcentrum van circa 6000 vierkante meter, dat voldoet aan de allernieuwste eisen. In dit gebouw zal HMC zijn poliklinische activiteiten voortzetten. Patiënten zullen hiervoor bij een groot deel van de specialismen terecht kunnen, ook voor dagbehandelingen. Daarnaast zal een modern diagnostisch centrum met laboratorium en radiologieafdeling ondersteuning bieden aan specialisten en huisartsen in de wijde omgeving. Dit nieuwe poliklinisch centrum heeft als doel een voorbeeld te zijn voor de gezondheidszorg in Den Haag en wellicht voor heel Nederland. In het centrum is bijzondere aandacht voor onderzoek naar de behandeling van ouderdomsziekten. Dit gebeurt in samenwerking met geïnteresseerde organisaties en bedrijven. De definitieve invulling zal de komende jaren tot stand komen.

De realisatie van het poliklinisch zorgcentrum vormt de kern van Park Bronovo. Het zorgcentrum voorziet ook in een zorghotel en zorgwoningen. De bewoners kunnen gebruik maken van voorzieningen in het zorgcentrum zoals het restaurant en zwembad. Bewoners en bezoekers van het poliklinisch zorgcentrum kunnen profiteren van de groene omgeving in het park.

De verdere ontwikkelingen van het gebied met woningbouw is gelet op de financiële belangen van het HMC en de behoefte aan woningbouw van de gemeente denkbaar, maar nadrukkelijk niet de eigen doelstelling van het Comité Park Bronovo. Nota Bene: De getoonde artist impression van Park Bronovo is een voorbeeld van hoe eventuele bebouwing er uit zou kunnen zien.

Met of zonder woningen wordt Park Bronovo een oase van rust in het Benoordenhout. Een groot aantal parkeerplaatsen onder de grond zal ook beschikbaar zijn voor bewoners uit de omliggende buurt. Zorg, wonen en parkeren op Park Bronovo gaan hand en hand.

Park Bronovo

De leden van het Comité Park Bronovo

Het Comité Park Bronovo heeft een drieledige doelstelling:

  • Het behoud van de zorgbestemming dat op het terrein van Bronovo rust
  • Het behouden van een breed scala aan hedendaagse zorgfuncties op het terrein
  • Toevoeging van innovatieve ontwikkelingen op zorggebied

Schrijf u in voor de nieuwsbrief